Cicevac-Razanj NeZavisan web portal

Rebalans budžeta opštine Ražanj

Odbornici SO Ražanj su na 13. sednici, održanoj 24. aprila, usvojili rebalans budžeta kojim se predviđa da se iz opštinske kase umesto ranijih 365.504.000 dinara ove godine potroši 383.019.ooo dinara.
Naravno, povećaće se i prihodovna strana, pa će se umesto 288.504.600 dinara prikupiti 306.019.600 dinara. Ovakva veća planirana potrošnja od planiranih prihoda u visini od 77 miliona dinara biće pokrivena prošlogodišnjim suficitom (viškom) u opštinskom budžetu.

 

opstina-razanj

Kako nam je obrazložio diplomirani ekonomista Borivoje Stanković, načelnik za privredu i finansije, opredeljena sredstva biće upotrebljena u razvojne investicije, kako direktnih tako i indirektnih korisnika. Za izgradnju sportskog igrališta u Pardiku opredeljeno je 4.200.000 i u Šetki 2.700.000 dinara, dok je za rekonstrukciju ulice Vojvode Mišića u Ražnju predviđeno 2.800.000 dinara. Za izradu tehničke dokumentacije za trg u Skorici, uređenje ulice u Rujištu i putnog pravca od Jerskog luga do Pardika opredeljeno je milion dinara. Usvojenim rebalansom mesne zajednice dobiće dodatnih 2.655.000 dinara. Povećane su investicije i za rekonstrukciju Doma kulture u Ražnju, pa umesto 3.360.000 opredeljeno je 5.720.000 dinara. Stanković ističe da je budžet razvojni, jer je u te svrhe opredeljeno 125.620.000 dinara, što je više od jedne trećine sredstava u opštinskoj kasi i da ražanjska lokana samouprava redovno izmiruje svoje obaveze, odnosno nema dugovanja. SO Ražanj je usvojila i Odluku o izmeni i dopuni Odluke o socijalnoj zaštiti kojom se korisnik kome se priznaje pravo na jednokranu novčanu pomoć može radno angažovati na javnim radovima i za taj rad pripašće mu neto nadoknada od 115 dinara po satu. Nepristajanje na javne radove povlači i kaznu u vidu zabrane za dobijanje jednokratne novčane pomoći u trajanju od tri meseca. Odbornici su produžili poverenje Nenadu Stankoviću, diplomiranom ekonomisti iz Ražnja, i još jednom ga imenovali za vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja "Dr Milorad Mihajlović". Opštinski parlament u Ražnju usvojio je izveštaje o radu nekoliko ustanova i preduzeća kojima je lokalna samouprava osnivač, kao i Akcioni plan zapošljavanja, Program korišćena sredstva budžetskog fonada za zaštitu životne sredine za 2014. godinu, strategiju razvoja opštine Ražanj do 2023, Stratedgiju razvoja socijalne zaštite i Operativni plan odbrane od poplava od voda drugog reda na teritoriji opštine.

izvor radio Aleksinac