Ražanj

vitosevac na facebook-u  Vitosevac na wikipediji
Štampa

Ražanj je administrativni centar opštine Ražanj. Udaljen je od Beograda oko 180 kilometara a od Niša 52 km. Prema zadnjem popisu stanovništva iz 2000 godine Ražanj ima 557 domaćinstva sa 1.534 stanovnika. Ražanj je do 1955 godine bio sresko mesto u čijem sastavu bilo i područje sadašnje opštine Ćičevac. Kroz ovu varošicu protiče Ražanjska reka, koja izvire na obližnjoj planini Bukovik, i uliva se u Južnu Moravu i ima nazive, Varoška, Ražanjska, Mađeračka reka, vekovima unazad. Ražanj se nalazi na nadmorskoj visi od 257m nadmorske visine (centar).

razanj sada

Saznanja do kojih se do sada došlo, govore da se Ražanj u ovoj kotlini ’’dlanu savijene šake’’, nalazi dva milenijuma. Nastalo je kao Vizantijsko vojno utvrdjenje prve polovine VI veka. Za vreme Rimljana Ražanj se zvao Arsena, kasnije po narodnom predanju dobio je ime Ćurč, zatim Spahićoj, u doba Turaka Ražnje a kasnije i Ražanj. Italijanska reč arsenale u prevodu znači oružnica, magacin za smeštaj ratne spreme te se po tome ovo mesto nazvalo Arsena. U ovim krajevima je u ranovizantijsko doba sagradjeno jedno od mnogobrojnih utvrdjenja pomoću kojih je Justinijan I nastojao da zaustavi prodiranje Slovena na Balkanskom poluostrvo. Kroz Ražanj je nekada prolazio čuveni rimski drum, čiji ostaci postoje i danas, Via Militaris, namena mu je bila da sa svojom vojnom posadom obezbedjuje siguran prolaz putnika, karavana i diližansi koji su ovde išli od zapada prema istoku i sa istoka prema zapadu. Po nekim saznanjima put je završen 33 ili 34 godine nove ere, i korišćen je sve do izgradnje auto puta 1959 godine.

razanj u XIX veku

Ražanj se kao naselje prvi put pominje u Hrisovulji (darovnici) manastiru Ravanica 1381. godine a u turskim dokumentima 1516. godine. Ražanj je za vreme Turaka bio dolma-palanka. Prvi put je pod Turskom okupacijom posle Kosova 1381. godine. Posle 362 godine robovanja prvi put je oslobodjen 20.januara 1806. a konačno od turske 1833. godine.

razanj na pocetku prvog svetskog rata

razanj sezdesetih

razanj  zima 2003

1840 godine u Ražnju je sagradjena crkva sv. Ilije.

crkva sv ilije

Ražanj je na svečanoj sednici Skupštine opštine u Novom Bračinu, povodom dana oslobodjenja Opštine od Nemačkog okupatora u Drugom svetskom ratu, doneta odluka o proglašenju Ražnja Gradom

Ražanj na

razanj na facebook-u