Šetka

Atar sela Šetka zauzima površinu oko 1019 hektara i granici se na jugu sa atarom sela Varoši i Ražnja, sa istoka atarom sela Pardik i Podgorca, sa severoistoka sa selom Vitoševac, sa severa Novim Bračinom, sa severozapada selom Pločnik i sa zapada atarom sela Madjera.

Atar sela Šetke je brdsko-ravničarski teren, sa umereno kontinentalnom klimom. veći deo su obradive površine, a nešto manje su pašnjaci, livade, šume i vinogradi. Od Ražnja udaljena je 6 km, od auto puta Beograd - Niš (nekada Carigradskog druma) 3 km, od Niša 57 km i od Beograda 168 km. Nadmorska visina je 307 m na vrhu sela. Najugoistočnoj strani oko 6 km dalje nalazi se Bukovik.

Teren samog sela je ravan sa blagim padom prema severu, presečen takozvanim šetkarskim potokom na dva dela, koji su približno iste veličine i približno isto naseljeni. Samo selo omedjuju dva potoka. Sa zapadne strane Senjski potok, sa istočne strane potok Kuse Šetke, sva tri potoka se ulivaju u Jovanovačku reku.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates